әһәмиятсез


әһәмиятсез
прил.
не име́ющий значе́ния, малова́жный, незначи́тельный, несуще́ственный, нева́жный (факт, случай и т. п.)

әһәмиятсез кимчелекләр — незначи́тельные недоста́тки

әһәмиятсез нәрсә — ме́лочь! пустяки́! ерунда́!


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "әһәмиятсез" в других словарях:

 • әһәмиятсез — (ӘҺӘМИЯТСЕЗЛЕК) – с. 1. Әһәмияте булмаган, мөһим булмаган 2. Артык бәясе булмаган, кирәксез …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ваклашу — Әһәмиятсез, вак нәрсәләр (кешеләр, сумма, сүзләр һ. б.) белән артык зур игътибар биреп шөгыльләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • вак — с. 1. Күләме, зурлыгы ягыннан кечкенә; киресе: эре 2. Яшь, кечкенә (балалар тур.). и. Яшь, кечкенә бала 3. Кечкенә күләмле бериш, бертөрле кисәкләрдән торган. и. Кирпеч, печән, агач кебекләрнең вакланган, уалган оны, чүбе, тузаны печән вагы 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чүп-чар — 1. Чүпләр, вак төяк яраксыз кисәкләр. с. Чүп булган, чүптән торган, кирәксез 2. Берәр нәрсәне эшкәрткәндә һ. б. ш. барлыкка килгән калдык кисәкләр, ташландык нәрсәләр 3. Культуралы үсемлекләр арасындагы чүп үләннәр, чүпләр 4. Бер иш нәрсәдә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәйләнү — 1. (Бәйләү) 2. күч. Керешү, алыну, башлау (гадәттә күңелгә ошап җитмәгән берәр эшкә). күч. Берәр эшкә бик нык бирелеп, аннан арынып тора алмас дәрәҗәдә мавыгу 3. күч. Башланып китү (сүз тур.) 4. күч. Вак, әһәмиятсез яки формаль кимчелек… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • буш — с. 1. Өстендә яки эчендә бер нәрсә дә булмаган, салынмаган, куелмаган 2. Бер нәрсә белән дә яки беркем тарафыннан да биләнмәгән, алынмаган (урын, штат һ. б. ш. тур.). Кеше яшәми, йөрми торган буш урам. күч. Азат, имин, арынган (уйлардан,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • быжгак — 1. Быжлый, быжлап шаулый торган 2. күч. Әһәмиятсез яки кечкенә гаеп өчен дә туктаусыз шелтәләп, сөйләнеп яки зарланып торучы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • быжлавык — 1. Быжлый, быжлап шаулый торган 2. күч. Әһәмиятсез яки кечкенә гаеп өчен дә туктаусыз шелтәләп, сөйләнеп яки зарланып торучы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • быжык — 1. Быжлый, быжлап шаулый торган 2. күч. Әһәмиятсез яки кечкенә гаеп өчен дә туктаусыз шелтәләп, сөйләнеп яки зарланып торучы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • быжылдавык — 1. Быжлый, быжлап шаулый торган 2. күч. Әһәмиятсез яки кечкенә гаеп өчен дә туктаусыз шелтәләп, сөйләнеп яки зарланып торучы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ваклык — 1. Нечкәлек, вак деталь 2. Зур әһәмияткә ия булмаган кечкенә вакыйга, күренеш. Әһәмиятсезлек, бушлык. Әһәмиятсез, вак төяк нәрсәләргә зур игътибар итү 3. күч. Түбәнлек, дәрәҗәне, абруйны төшерә торган эш. Әшәкелек, кабахәтлек …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге